Deprecated: _enqueue_output is deprecated since version 4.0.0! Use output_class->enqueue() instead. in /home/ecephan/public_html/wp-includes/functions.php on line 5316

KAMERA AYDINLAMTA METNİ

  • Home
  • KAMERA AYDINLAMTA METNİ

 

KAMERA AYDINLAMTA METNİ

Ecep Han Medikal Tekstil Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ecep Han Medikal Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, danışma bekleme alanı, modelhane, otopark ve kat koridorlarında bulunan toplam 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ecep Han Medikal Tekstil’in Akçaburgaz Mahallesi, Akçaburgaz Caddesi No: 20/28 Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden bilgi@ecephan.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


Notice: Undefined index: pages in /home/ecephan/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 178
X