KAMERA AYDINLAMTA METNİ

  • Home
  • KAMERA AYDINLAMTA METNİ

 

KAMERA AYDINLAMTA METNİ

Ecep Han Medikal Tekstil Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ecep Han Medikal Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, danışma bekleme alanı, modelhane, otopark ve kat koridorlarında bulunan toplam 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ecep Han Medikal Tekstil’in Akçaburgaz Mahallesi, Akçaburgaz Caddesi No: 20/28 Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden bilgi@ecephan.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

CAMERA LIGHT TEXT

Clarification Text About Security Cameras Inside Ecep Han Medical Textile Building

This clarification text has been prepared by Ecep Han Medikal Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. as the data controller within the scope of the Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No.6698 and the Communiqué on the Procedures and Principles for Fulfilling the Disclosure Obligation. Şti. Prepared by.

In order to ensure the security of the building, images are recorded, and the Information Technology unit supervises the recording process through 32 security cameras in the entrance doors, the exterior of the building, dining hall, information waiting area, model room, parking lot, and floor corridors.

The personal data in question is automatically processed on the basis of the legal reason that “it is mandatory for the data controller to fulfill his legal obligation” and “data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data controller” in Article 5 of the Law. 

The personal data in question may be transferred to the judicial authorities or the relevant law enforcement officers upon request in accordance with the resolution of legal disputes or in accordance with the relevant legislation.

Your requests within the scope of Article 11 of the Law regulating the person’s rights can be sent in writing to Ecep Han Medikal Tekstil’s address in Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi No: 20/28 Esenyurt / Istanbul, or by e-mail confirming your membership via bilgi@ecephan.com e-mail address.

No products in the cart.

X